Автоматична машина за рязане на ламарина със съхранение